Aktuelt

Egenmelding og midlertidig fraværskode i VIS.

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvern kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien .  

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen var 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember. Når du har avlagt eksamen, dekker Viken fylkeskommune eksamensavgiften din.

Møter for foresatte

På grunn av Corona gjennomfører vi ikke møte for foresatte som fysiske møter. I stedet legger vi ut to videoer som gir det meste av informasjonen. Disse legges også ut som en Powerpointpresentasjon. Powerpoint:  Foreldremøte Vg1 2020 høst (PPTX, 4 MB) Videoer:  https://www.youtube.com/watch?v=TFdW2hVOpCM&feature=youtu.be  (del 1)                https://www.youtube.com/watch?v=G9ZqPtl5pUc&feature=youtu.be  (del 2) Alle elever og foresatte i Vg1 innkalles til en oppstartsamtale med kontaktlærer innen utgangen av uke 35. Disse gjennomføres enten fysisk eller via Teams.

Velkommen til nytt skoleår 2020

Informasjon om skolestart, reise kollektivt og Covid-19.

Til toppen