Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/aas-vgs

Egenmelding og midlertidig fraværskode i VIS.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner videreføres ut skoleåret 2020/21.

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Dette betyr at tidligere informasjon om at eleven må søke om fratrekk av fravær på vitnemål og kompetansebevis gjelder ikke for dokumentert fravær av helsegrunner i denne perioden. Dersom skolen allerede har behandlet søknader om fratrekk av fravær basert på den midlertidige forskriftsendringen, kan skolen endre fraværskoden § til den nye fraværskoden, slik at dette ikke telles på 10-dagers-regelen.


Søknads- og registreringsprosessen i VIS:  

  • Eleven melder inn dokumentert dags- eller timefravær under «Mine søknader» - «Melding om fravær» - «Opprett egenmelding» på fravær som er passert. Her lastes dokumentasjonen opp.  Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som eleven laster opp som dokumentasjon.
  • Kontaktlærer og faglærer får systemvarsel om søknaden og behandler den i VIS. Ved godkjennelse, sørger kontaktlærer/faglærer for at fraværskoden “R - Dokumentert fravær helsegrunner 24.08-31.10.2020” brukes.
Til toppen