Egenmelding og midlertidig fraværskode i VIS.

I forbindelse med den midlertidige forskriftsendringen på fraværsregler i perioden 24. august til 31. oktober, bruker Viken-skolene følgende fraværskode i VIS: «R – Dokumentert fravær helsegrunner 24.08-31.10.2020».  

  • Fraværskoden kan kontaktlærer og faglærer registrere både på time- og dagsfravær, etter godkjent egenmelding fra elever og skriftlig bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år.  
  • Fraværskoden innebærer at elevens fravær ikke telles på fraværsgrensen og ikke blir med på vitnemål og kompetansebevis.  

Dette betyr at tidligere informasjon om at eleven må søke om fratrekk av fravær på vitnemål og kompetansebevis gjelder ikke for dokumentert fravær av helsegrunner i denne perioden. Dersom skolen allerede har behandlet søknader om fratrekk av fravær basert på den midlertidige forskriftsendringen, kan skolen endre fraværskoden § til den nye fraværskoden, slik at dette ikke telles på 10-dagers-regelen.


Søknads- og registreringsprosessen i VIS:  

  • Eleven melder inn dokumentert dags- eller timefravær under «Mine søknader» - «Melding om fravær» - «Opprett egenmelding» på fravær som er passert. Her lastes dokumentasjonen opp.  Dersom eleven ikke er myndig, skriver foresatte en bekreftelse som eleven laster opp som dokumentasjon.
  • Kontaktlærer og faglærer får systemvarsel om søknaden og behandler den i VIS. Ved godkjennelse, sørger kontaktlærer/faglærer for at fraværskoden “R - Dokumentert fravær helsegrunner 24.08-31.10.2020” brukes.
Til toppen