En elev ved Ås videregående skole har testet positivt på Covid-19.

Sammen med smitteteamet i kommunen kartlegger vi hvem som er å anse som nærkontakter til den aktuelle eleven.

Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med smittede i over 15 minutter, på under 2 meters avstand, innen 48 timer før personen fikk symptomer.

De som er å anse som nærkontakter her på skolen er elever og lærere, i aktuell klasse, og andre som har vært i nærheten av eleven. Alle elevens nærkontakter vil bli informert over telefon av smitteteamet i kommunen om tiltak for å hindre videre spredning.

Til toppen