Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/aas-vgs

Velkommen til ny rektor fra 1. februar 2021.

Anne Karin trer inn i pensjonistenes rekker, og Synnøve Aas Gulvik tar over som ny rektor 1. februar 2021. Les under om Synnøve og hennes tanker om å begynne som rektor på Ås videregående skole.

Ås er en godt drevet skole med lange tradisjoner, og det er med stor ydmykhet jeg starter i jobben som rektor. Skolen har et godt skolemiljø, og jeg vil bruke mye tid i starten på å bli kjent med elever og ansatte for å sette meg inn i skoledriften. Trivsel og trygghet er grunnlaget for god læring, og samarbeidet med elevrådet er viktig for å få med elevstemmen.

Jeg er vokst opp i Grue i Hedmark, men bor nå i Drøbak. Fagbakgrunnen min er realfag, idrettsfag og skoleledelse. I oppveksten drev jeg med håndball, speiding og musikk, men nå trives jeg best ute på tur. I noen år var jeg lærer i ungdomsskolen, men deretter ble jeg avdelingsleder for idrettsfag på Frogn videregående skole. I min siste jobb har jeg vært rektor på Bjerke videregående skole i Groruddalen i Oslo.

Jeg gleder meg til å være på en skole med stort mangfold. Det er viktig at ungdom med ulik bakgrunn og interesser møtes, og Ås har mange flotte tilbud. Jeg synes også det er spennende at skolen ligger i nærheten av NMBU og hvilke muligheter det gir.  Generelt så er jeg opptatt av elevenes motivasjon og hvordan skolen kan “koble seg på virkeligheten”.

Pandemien har vært krevende for elever og ansatte, men sammen så skal vi gjøre det beste ut av situasjonen. Har du spørsmål til meg eller andre på skolen om dette eller andre ting så ta kontakt med oss. Jeg er opptatt av at vi skal ha en åpen dialog med elever og foresatte.

Jeg gleder meg til å bli kjent med dere alle.

Klikk for stort bilde Synnøve Aas Gulvik  

Til toppen