Miljøarbeider

Miljøarbeiderne ved Ås videregående skole jobber for et godt skolemiljø og er tilgjengelig for alle elever. De har kontor på F-240.

Ta kontakt på telefon eller e-post dersom du har noe du ønsker å snakke om.

Miljøarbeiderne er tilgjengelig for alle elevene ved skolen, og har taushetsplikt.

Miljøarbeidernes målsetting er å jobbe for elevenes positive endring og utvikling gjennom arbeid med tilrettelegging av læringsmiljø, psykososiale faktorer og utviklings støttende tiltak.

Miljøarbeider har fokus på å jobbe ut fra skolens handlingsplan og kap. 9a i opplæringsloven, som handler om å forebygge mobbing og redusere frafall. De jobber også for å forebygge rusproblematikk.

Dette gjennom å være synlig i skolens miljø, som f.eks. i friminuttene, i kantina og i skolegården. Miljøarbeiderne kan også være tilstede i undervisningen.

Enkeltelever følges opp av miljøarbeider med ulike tiltak, og gjennom sosialpedagogiske samtaler. Ved behov samarbeides det også tverrfaglig, med for eksempel skolehelsetjenesten og PPT.

Miljøarbeideren er verneleder for elevene. Dette innebærer at elevene kan si ifra til miljøarbeideren om det er noe i forhold til skolens fysiske og psykiske miljø de ønsker å forbedre.

Miljøarbeider kan kontaktes på telefon og epost.

Se også  

Til toppen