Rådgivertjenesten og karriereveiledere.

Rådgiverne kan hjelpe deg med støtte i skolehverdagen og tilrettelegging av undervisning og skoledagen din generelt. 

Karriereveilederne gir sammen med kontaktlærerne, faglærerne, rådgiverne og skolens ledelse veiledning knyttet til fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning.

Ta kontakt hvis du ønsker å prate med en av dem. 

Dette er noe av det karriereveilederen kan hjelpe deg med:

  • valg av utdanningsprogram, programområde og fag på videregående skole
  • inntaksprosedyre til videregående opplæring
  • informasjon om utveksling
  • karriereveiledning med tilgang til nyttig IKT-verktøy for å kartlegge dine evner, interesser og verdier
  • informasjon om ulike typer utdanning innenlands og utenlands, samt om søknadsprosessen, søknadsfrister og finansiering av høyere utdanning

Her er noen lenker til nyttige sider

Vilbli.no er nettstedet for deg som søker videregående opplæring i Norge.

Utdanning.no - utdannings- og yrkesbeskrivelser, karakterkalkulator, jobbkompass

Velgriktig.no - Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Opplæring i bedrift - Akershus fylkeskommune

Her finner du læreplaner - Utdanningsdirektoratet

Samordna opptak - søke høyere utdanning

ANSA (Association of Norwegian Students abroad) - studiemuligheter i utlandet

Senter for internasjonalisering av høyere undervisning

Nokut.no - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Rådgiverne og karriereveiledere har kontor i 2. etg. i C-blokk.

Til toppen