Håndverk, design og produktutvikling

Innebærer drømmejobben kreativitet, farge og visuell utforming? Med håndverk, design og produktutvikling i bunnen kan du forme din egen fremtid.

Du som velger dette bør like å arbeide kreativt, ha estetisk sans og være interessert i å forme og lage gjenstander. I tillegg bør du være nøyaktig og utholdende, og kunne arbeide selvstendig.

I dette yrkesløpet legges det vekt på at du får teste ulike håndverksteknikker, og eksperimentere i bruk av utstyr, maskiner og verktøy, tilpasset harde, myke og plastiske materialer. Helt konkret vil det si at du får oppgaver der du jobber med f.eks. tekstil, tre, metall, glass eller leire. Respekt for egen og andres kulturtradisjoner, håndverk og designhistorie står sentralt.

Sentrale arbeidsområder

 • Arbeide med grunnleggende håndverksteknikker i ulike materialer for hånd eller ved bruk av maskiner, verktøy og utstyr.
 • Utøve kritisk tenkning, tekniske og digitale ferdigheter, reflektere over sammenhengen mellom design, verktøy, materialer, form og funksjon.
 • Innarbeide kunnskaper om arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter.
 • Arbeide med respekt for egen og andres håndverk, kulturtradisjoner.
 • Analysere designhistorie som grunnlag for utøving av eget skapende arbeid.
 • Arbeide med kundebehandling og kommunikasjon.
 • Arbeide med fremtidsrettede materialer, bærekraftig produksjon og gjenbruk.

Etter Vg1 Håndverk, design og produktutvikling kan du gå videre på over 40 ulike programområder eller særløp. Eksempel på noen av disse er:

 • søm og tekstilarbeid
 • trearbeid
 • gull- og sølvsmed
 • smed
 • keramiker
 • glasshåndverker
 • kurvmaker

Følg HDP, Ås vgs på Facebook https://www.facebook.com/HDPaasvgs

Les mer om HDP på vilbli.no https://www.vilbli.no/nb/nb/no/handverk-design-og-produktutvikling/program/v.dt?tid=v2020&rev=lk20

Til toppen