Innføringsår for minoritetsspråklige Vg1

Målgruppen er ungdom i alderen 16-20 år med kort botid i Norge.

Tilbudet er ment som et forberedende år, spesielt for de som senere ønsker å gå et yrkesfaglig opplæringsløp. Norskopplæringen tar utgangspunkt i læreplanen ”Grunnleggende norsk for minoriteter". Opplæringen vil primært være i de ulike yrkesfagene innenfor helse og sosialfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, og design og håndverk, men det er også mulig å begynne på andre studieprogram etter innføringsåret. Vi vil legge vekt på kartlegging av den enkelte, og vi vil gi god individuell oppfølging. Målet er å gi elevene bedre muligheter til å fullføre et ordinært studieprogram.

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. De kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune

Til toppen