Viktig melding!

Nordre Follo og omkringliggende kommuner innfører strenge smitteverntiltak.
Skolen er derfor stengt, og det blir digital undervisning fra mandag 25. januar til og med fredag 29. januar.

Innføringsår for minoritetsspråklige Vg1

Målgruppen er ungdom i alderen 16-20 år med kort botid i Norge.

Tilbudet er ment som et forberedende år, spesielt for de som senere ønsker å gå et yrkesfaglig opplæringsløp. Norskopplæringen tar utgangspunkt i læreplanen ”Grunnleggende norsk for minoriteter". Opplæringen vil primært være i de ulike yrkesfagene innenfor helse og sosialfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, og design og håndverk, men det er også mulig å begynne på andre studieprogram etter innføringsåret. Vi vil legge vekt på kartlegging av den enkelte, og vi vil gi god individuell oppfølging. Målet er å gi elevene bedre muligheter til å fullføre et ordinært studieprogram.

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. De kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune

Til toppen